Causa Doradztwo Prawne
Konsultacje Audyty Porady Umowy

  • Causa Prawo

ul. Familijna 3A (Białołęka)

03-197 Warszawa

  • Jesteśmy do Państwa dyspozycji

Poniedziałek - Piątek

godz. 8:00 - 16:00

  • Skontaktuj się z nami

tel / fax + 48 22 633 55 83

Informacja RODO: kontaktując się z nami informujemy, iż administratorem Pani(a) danych osobowych będzie Biuro Rachunkowe Causa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, kontakt z Inspektorem Ochrony Danych anna.tonderys@biurocausa.pl, Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. jako usprawiedliwionego interesu administratora, odbiorcami Pani(a) danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty będące zaangażowane w kontakt, Pani(a) dane osobowe przechowywane będą przez okres 2 lat lub dłuższy w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora, posiada Pan(i) prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, ma Pan(i) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością nawiązania kontaktu, w tym złożenia oferty.