Causa Doradztwo Prawne
Konsultacje Audyty Porady Umowy

Nasze usługi można sklasyfikować wg następujących obszarów:

 1. Doradztwo prawne

  • udzielanie porad i konsultacji prawnych;

  • sporządzanie opinii i komentarzy;

  • przygotowywanie i opiniowanie umów m.in. z zakresu obrotu gospodarczego, współpracy / zatrudnienia;

  • audyty prawne;

  • ocena ryzyka prawnego transakcji;

  • obsługa korporacyjna podmiotów gospodarczych (uchwały, protokoły), w tym przygotowywanie wniosków do sądów rejestrowych.

 1. Procesy sądowe

  • reprezentacja przed sądami powszechnymi, administracyjnymi i arbitrażowymi;

  • prowadzenie negocjacji w celu zawarcia ugody oraz postępowań pojednawczych;

  • czynności przedprocesowe związane z dochodzeniem należności (obsługa wezwań do zapłaty, upomnienia, korespondencja w sprawie);

  • sporządzanie skarg kasacyjnych;

  • przedstawicielstwo w postępowaniach przed organami administracji publicznej;

  • przygotowywanie pism procesowych w toku postępowań.

 1. Dodatkowe usługi doradztwa podatkowego i obsługi rachunkowej

  We współpracy z innymi podmiotami z Grupy Causa, jak również podmiotami zewnętrznymi, świadczone są usługi z zakresu:

  • doradztwa podatkowego;

  • bieżącej obsługi księgowo-kadrowej;

  • reprezentacji przed organami podatkowymi oraz celnymi;

  • badania sprawozdań finansowych i audytów podatkowych.

Usługi doradztwa podatkowego i obsługi księgowej świadczymy we współpracy z uznanymi doradcami podatkowymi, biegłymi rewidentami oraz specjalistami z zakresu ksiegowości i kadr.